Vitaje na stránke o úsporných domoch

Bývajte moderne, pohodlne ekologicky a lacno. To všetko dnes ponúkajú moderné ekologické domy. Domov je iba jeden.

Kedy sa jedná o úsporný (nízkoenergetický) dom?

Definícia úsporných domov jasne stanovuje, aký veľký objem energie môže stavba pri svojej prevádzke spotrebovať. Ročná spotreba tepla na vykurovanie u nízkoenergetického domov nepresiahne 50 kWh / m2 vykurovanej podlahovej plochy. Konkrétne požiadavky na nízkoenergetický dom definuje norma STN 73 0540.

Súčasne sa čoraz viac hovorí o pasívnych, nulových alebo aktívnych domoch. Napríklad pasívny dom môže ročne spotrebovať len 15 kWh / m2 vykurovanej podlahovej plochy. Dosiahnuť parametre pasívneho domov nie je v našich klimatických podmienkach jednoduché. Stavba sa nezaobíde bez náročných investícií do moderných technológií, ktoré si následne pri svojej prevádzke vyžiadajú ďalšie náklady na údržbu.

Ekologické

Chránite životné prostredie a zároveň aj svoje zdravie. Ekologické bývanie je moderný prvok ktorý chráni našu planetu. Využívanie recyklovateľných materiálov je hlavnou myšlienkou na ktorej eko bývanie stojí.

Šetrenejšie

Vďaka vysokej miere úspore tepla dochádza počas zimných mesiacov k rapídnemu zníženiu nákladov na vykurovanie. Rozdiel oproti klasickému domu rovnakej veľkosti može byt až trojnásobný.

Moderné

Nizkoenergetické až pasívne domy sa vyznačujú svojou modernosťou a to ako použitým materiálom tak aj technickým prevedením. Ekologický dom poteší každého moderného človeka.

Zdravé

Život v čistom prostredí a v kontakte s prírodou. Dýchate čistý vzduch a dotýkate sa nezávadných materiálov. Ekologické bývanie dbá na vaše zdravie a zdravie vaších blízkych.

 

Ekológia a bývanie

V poslednej dobe každý hovorí o globálnom otepľovaní a extrémnych výkyvoch počasia. Len málokto sa ale rozhodne proti tomu niečo urobiť. Podpisom Kjótskeho protokolu (dohovoru o ochrane klímy) sa viac ako 140 vyspelých štátov sveta zaviazalo k výraznému zníženiu obsahu emisií CO2. To znamená: vysoký dôraz na úsporu našich prírodných zdrojov a snahu využívať technológie, ktoré vedú k úspore energie, a to v celosvetovom meradle. V tejto súvislosti je teda zrejmé, že podľa týchto zásad by sa mal správať každý z nás aj vo svojej domácnosti - napríklad stavať a žiť čo energeticky najúspornejšie.

Informácie pre spotrebiteľov: